organizacja ślubu
13 maja 2016

Formalności związane z organizacją ślubu

Nie da się zaprzeczyć, że ślub to najpiękniejsze wydarzenie w życiu człowieka. Jest to wyjątkowy moment. Należy dokładnie zastanowić się, jak chcemy, aby wyglądał. Okazuje się, że organizacja ślubu wcale nie jest najprostsza. Należy zwrócić uwagę na naprawdę wiele czynników. Trzeba będzie również załatwić różne formalności. W niektórych przypadkach może okazać się to dość skomplikowane.

Rodzaje ślubów?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że wyróżnić można różne rodzaje ślubu. Przede wszystkim należy wskazać cywilny, wyznaniowy, konkordatowy oraz humanistyczny. Narzeczeni powinni dokładnie zastanowić się, w jaki sposób chcą wstąpić w związek małżeński. Przede wszystkim chodzi o fakt, że do organizacji poszczególnych rodzajów ślubu trzeba będzie załatwić wszystkie formalności. Najprościej sytuacji wygląda w przypadku ślubu humanistycznego. Tutaj formalizm ograniczony jest do minimum. Wystarczy zgłosić się do Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wybrać termin i miejsce ślubu oraz dokonać potrzebnych opłat. W zasadzie to już wszystkie formalności. Jedyne co zostaje w gestii przyszłych małżonków to zastanowienie się nad przebiegiem uroczystości i tekstem przysięgi. Sytuacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku ślubu cywilnego. Tutaj jedynym wymaganym dokumentem będą dowody tożsamości narzeczonych. Następnie należy wypełnić formularz zawierający dane osobowe oraz informacje na temat nazwiska. Czynności w Urzędzie nie powinny trwać dłużej niż kilka minut. Następnie wraz z urzędnikiem należy ustalić termin ślubu i miejsce.

organizacja ślubu

Więcej formalności będą musiały dopełnić osoby rozwiedzione, wdowy, wdowcy oraz cudzoziemcy. W ich przypadku konieczne okazuje się spełnienie dodatkowych warunków. Następnie należy wspomnieć o ślubie wyznaniowym. Tutaj formalności zależą od zasad obowiązujących w danej strukturze wyznaniowej. Nie da się zaprzeczyć, że każda religia rządzi się swoimi prawami. Na końcu należy dodać kilka słów na temat ślubu konkordatowego. Inaczej mówiąc jest to zawarcia związku małżeńskiego cywilnego i kościelnego podczas jednej czynności prawnej. Przede wszystkim należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i złożyć wszystkie potrzebne dokumenty. Mówiąc o różnych rodzajach ślubów trudno byłoby nie wspomnieć o tym, jakie skutki ze sobą niosą. Na początku należy powiedzieć, że jedynie ślub cywilny i konkordatowy wywołują skutki cywilnoprawne, jakimi są powstanie wspólnoty majątkowej, czy konieczność wypełnienia obowiązków określonych w ustawie. Natomiast śluby wyznaniowe i humanistyczny nie wywołują skutków na gruncie prawa polskiego. Jedyne konsekwencje będą zależne od zasad ustalonych przez religię.

Kiedy należy rozpocząć załatwiać formalności?

Organizacja ślubu nie trwa zbyt długo. Wystarczy rozpocząć załatwianie formalności około trzech miesięcy przed planowaną datą ślubu. Oczywiście wszystko będzie trwało o wiele dłużej, jeśli planowane jest wesele po uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. W takim przypadku należy zacząć planować przebieg uroczystości i przyjęcia jakieś dwa lata przed wybranym terminem ślubu.

Zdjęcia: pixabay.com