zaproszenia ślubne teksty
30 czerwca 2016

Mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa

… i …
mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa

powiadomić, iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do Zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia …
w Kościele …

Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa na przyjęcie weselne
do …