wspólne rozliczenie podatkowe
22 stycznia 2018

Na czym polega wspólne rozliczenie podatkowe?

Jedną z preferencji przewidzianych przy rozliczaniu się podatników z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wspólne opodatkowanie dochodów małżonków. W celu dokonania takiego rozliczenia, trzeba spełnić jednak określone prawem warunki.

Dla kogo wspólne rozliczenie małżeńskie z podatku PIT?

Deklaracje pity 2017 małżonkowie będą mogli składać wspólnie, jeśli spełnią następujące warunki, wyszczególnione w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • muszą pozostawać w związku małżeńskim przez co najmniej cały poprzedni rok podatkowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia,
  • muszą mieć ustanowioną wspólność majątkową małżeńską, tj. mieć wspólny majątek – wspólność znosi zawarcie intercyzy, czyli umowy notarialnej, która znosi wspólność małżeńską,
  • oboje małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi i rozliczać się z polskim fiskusem,
  • oboje małżonkowie muszą pozyskiwać dochody ze źródeł opodatkowanych skalą podatkowa- 18 lub 32 proc.,
  • pozostawać w formalnym związku małżeńskim – wspólne rozliczenie możliwe jest tylko dla małżeństw zawartych w świetle obowiązującego w Polsce prawa, nie zaś dla związków partnerskich czy konkubinatów.

Deklarację wspólną składa się na druku PIT-37 lub PIT-36, na nazwiska i imiona obu małżonków, które wpisuje się w odpowiednie miejsca w formularzu podatkowym. Chcąc rozliczyć się w ten sposób, należy złożyć deklarację np. PIT 2017 z zaznaczeniem, że będzie ona miała taki preferencyjny charakter.

Jak dokonać rozliczenia ze współmałżonkiem?

Wiadomo już, że małżeńską deklarację wspólną PIT można złożyć wyłącznie na drukach PIT-36 i PIT-37. Przewidziane są one dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32 proc. podatku dochodowego. PIT-36 będzie przeznaczona dla tych podatników lub małżeństw, gdzie choćby jedna osoba pozyskiwała dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. Dokładne wytyczne dotyczące rozliczenia i konstrukcji deklaracji PIT-36 znajdziecie na stronie https://www.pitax.pl/e-pity/.
Wspólne rozliczenie małżonków polega na tym, że trzeba wpisać w formularz podatkowy PIT dochody obu małżonków i zsumować je. Później dzieli się je na pół i od tak wyliczonej kwoty wyznacza się stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadą:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek – jeśli dochód jest mniejszy niż 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł,  jeśli dochód jest wyższy niż pierwszy próg skali podatkowej.

Wyliczony podatek mnoży się razy dwa, aby obliczyć należność, jaką małżonkowie muszą zapłacić na rzecz fiskusa. Deklaracje małżonków można składać też jako e-pity.

Artykuł sponsorowany