zaproszenia ślubne teksty
25 sierpnia 2016

Dnia … roku o godzinie

Dnia … roku o godzinie …
w Kościele św. ……. w ……

……i……
rzekną sakramentalne „Tak” i odtąd kroczyć będą
wspólną drogą życia

Na tę uroczystość zapraszają Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni