ślub konkordatowy
21 czerwca 2016

Ślub konkordatowy

Po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz polskich władz możliwe stało się zawieranie ślubu konkordatowego. Czym jest? Jakie warunki należy spełnić, aby móc wstąpić w związek małżeński? Poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to w pewnym sensie połączenie ślubu cywilnego z ślubem kościelnym. W efekcie powstają skutki zarówno na gruncie prawa kościelnego jak i cywilnego. Między małżonkami powstaje szczególnego rodzaju więź. Wyróżnić można szereg praw i obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. Tutaj należy zaznaczyć, że do rozwiązania małżeństwa potrzebne jest uzyskanie dwóch orzeczeń rozwodowych – jedno wydane zostanie przez Sąd Powszechny, a drugie przez Sąd Kościelny. Wyróżnić można pary, które otrzymały rozwód cywilny, a nie otrzymały rozwodu kościelnego (odwrotna sytuacja również jest możliwa, jednak raczej nie spotykana). W praktyce oznacza to, że mogą ponownie wziąć ślub cywilny, ale nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego w kościele.

[smart-grid row_height=”250″]

[/smart-grid]

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc przystąpić do ślubu konkordatowego

Osoby, które chcą przystąpić do ślubu konkordatowego powinny:

  • być stanu wolnego: nie mogą pozostawać w innym związku – w Polsce bigamia jest zabroniona. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że chodzi tutaj o to, aby osoby chcące wstąpić w związek małżeński nie miały ślubu kościelnego i/lub ślubu cywilnego. Wyjątkiem są osoby rozwiedzione oraz wdowy lub wdowcy,
  • mieć ukończone 18 lat: w szczególnych przypadkach w związek małżeński mogą wstąpić kobiety, które ukończyły 16 rok życia, ale w takim przypadku wymagana jest zgoda Sądu Rodzinnego,
  • posiadać chrzest oraz bierzmowanie lub wyrazić chęć do przystąpienia do sakramentu jeszcze przed ślubem,
  • posiadać ukończony kurs przedmałżeński oraz odbyć spotkania w poradni rodzinnej.

Potrzebne dokumenty

Po podjęciu decyzji o chęci zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej oraz dostarczyć wszystkie niezbędnego dokumenty:

  • dokumenty tożsamości,
  • świadectwo chrztu,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyk przedmałżeńskich,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w kościele. Podczas uroczystej Mszy Świętej narzeczeni ślubują sobie miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską. Ksiądz pełni niejako dwie funkcje – kapłana oraz w pewnym sensie urzędnika państwowego. Po uroczystości kapłan przesyła dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam natomiast Nowożeńcy muszą zgłosić się po odbiór odpisu skróconego aktu małżeńskiego.

Zdjęcia: pixabay.com