życzenia ślubne
29 sierpnia 2016

Sprawa jest to niesłychana

Sprawa jest to niesłychana,
Pani chce poślubić Pana,

niechaj będą parą zgraną.
Rzeczy są to niestworzone,
On chce pojąć Ją za żonę,
Więc gdy Pan ten wraz z tą Panią
mężem żoną już się staną